Thiết bị giám sát hành trình ô tô H100

Thiết bị giám sát hành trình ô tô H100

Tính năng Thiết bị giám sát hành trình ô tô H100:

Thiết bị giám sát hành trình thu sóng vệ tinh để xác định các thông số vị trí, vận tốc, hướng…
– Lưu thông tin vào thẻ nhớ 2GB được trang bị kèm theo thiết bị để in ấn khi đăng kiểm
– Cập nhật thông tin lên trang giamsathanhtrinh.vn để người quản lý giám sát xe từ xa, mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có kết nối internet.
Giám sát hành trình xe, tốc độ vận hành mọi lúc mọi nơi khi máy tính kết nối Internet, không cần phần mềm cài đặt
– Tần suất gửi tin 10s/lần
– Độ chính xác về vị trí cao
– Thẻ nhớ lưu trữ hành trình 2G, có thể cài đặt và xem lại cài đặt các thông số của thiết bị như: mạng di động đang dùng, địa chỉ server, cổng kết nối server và thay đổi được password của người dùng.

Các thông tin được quản lý bao gồm:
+ Quản lý hành trình: quản lý trạng thái xe theo thời gian thực về lọ trình và quãng đưỡng vận
hành, vận tốc trung bình và hiệu suất hoạt động của xe.
+ Quản lý Lái xe: bao gồm các thông tin lái xe: tên, GPLX, thời gian lái xe ..
+ Quản lý hình ảnh: giám sát bằng hình ảnh tình trạng, chất lượng dịch vụ trên xe.
+ Quản lý Trạng Thái xe: Vị trí của xe, trạng thái hoạt động, quản lý số lần đóng mở cửa, tiêu
hao nhiên liệu và cảnh báo vượt tốc độ
+ Quản lý vi phạm: các báo cáo về số lần đóng mở cửa, dừng đỗ và vượt quá tốc độ.
+ Quản lý thời gian hoạt động: các báo cáo về thời gian hoạt động, dừng đỗ ..