Thiết bị giám sát hành trình ô tô GT-2102

Thiết bị giám sát hành trình ô tô GT-2102

Tính năng của Thiết bị giám sát hành trình ô tô GT-2102:

– Chức năng ghi nhận tự động khi thay đổi lái xe: ghi lại chính xác thời gian, tọa độ đăng nhập, đăng xuất của lái xe qua đầu đọc thẻ RFID.

– Tự động ghi và lưu trữ dữ liệu trên thiết bị nhờ vào bộ nhớ được tích hợp sẵn bên trong: hành trình xe chạy, thông tin lái xe, tốc độ vận hành, thời gian dừng đỗ xe, thông tin về số lần, …sẽ được lưu lại bộ nhớ.

– Thông báo trạng thái hoạt động của xe: có tính năng tự động kiểm tra và thông báo trạng thái hoạt động như: tín hiệu GPS (Global Positioning System), tín hiệu GSM (Global System for Mobile Communications), khả năng kết nối với máy chủ, tình trạng bộ nhớ lưu trữ dữ liệu,…

– Chức năng truyền dữ liệu tự động về máy chủ: đảm bảo hoàn toàn khả năng ghi nhận và truyền lại đầy đủ dữ liệu về trung tâm máy chủ ngay cả trong trường hợp thiết bị định vị mất kết nối với máy chủ do lỗi đường truyền hoặc một vài nguyên nhân nào đó.

– Chức năng đưa ra cảnh báo đối với lái xe: cảnh báo chạy quá tốc độ, cảnh báo cho lái xe biết về vượt mức thời gian lái xe liên tục cho phép…

– Chức năng trích xuất dữ liệu: Thiết bị giám sát hành trình ô tô GT-2102 kết xuất dữ liệu của thiết bị qua cổng kết nối với máy tính.

– Tính năng giám sát trực tuyến trên phần mềm quản lý luôn đảm bảo: hiển thị tốc độ của xe, vị trí xe, thông tin xe, số lần và thời gian dừng đỗ cụ thể là bao nhiêu, thông tin lái xe hiện đang làm việc và thời gian lái xe liên tục…vv thông báo chi tiết trạng thái hoạt động của thiết bị định vị giám sát hành trình, tính năng quản lý dữ liệu và khai thác dữ liệu như: truy cập, tìm kiếm, lập bảng biểu, thống kê, báo cáo,…

– Chức năng cài đặt tham số: cài đặt các tham số cho thiết bị định vị như biển số xe, ngày lắp đặt của thiết bị, hệ số xung/km, sửa đổi thiết bị, tốc độ giới hạn của xe…

– Chi tiết các báo cáo như: số km đi được của xe, thời gian xe dừng độ, địa điểm xe dừng đỗ, cung đường xe vận hành, thời gian bắt đầu vận hành, địa điểm bắt đầu, thời gian xe dừng đỗ, địa điểm dừng của xe, định mức tiêu hao nhiên liệu của xe,…