Tag Archives: vệ tinh

Làm sao xác định độ chính xác của GPS?

Làm sao xác định độ chính xác của GPS?

Đến thời điểm hiện tại, các máy thu GPS là cực kì chính xác, nhờ vào thiết kế nhiều kênh hoạt động song song của chúng. Các máy thu 12 kênh song song nhanh chóng khóa vào các quả vệ