Tag Archives: trang bị thiết bị gps

Giải pháp hữu hiệu giảm tình trạng container hạt điều bị “rút ruột”

Giải pháp hữu hiệu giảm tình trạng container hạt điều bị “rút ruột”

Từ năm 2007 đến nay, tình trạng mất hạt điều trong container trên đường ra cảng xảy ra khá nhiều, mức độ ngày càng gia tăng. Đối phó với tình trạng này, Hiệp hội điều VN (VINACAS) khuyến cáo nhiều