Tag Archives: thiết bị định vị gps

Công nghệ định vị toàn cầu GPS và những điều chưa khám phá

Công nghệ định vị toàn cầu GPS và những điều chưa khám phá

Hiện tại, công nghệ định vị toàn cầu (GPS) được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như : Hệ thống dẫn đường trên ô tô, điện thoại, các thiết bị hỗ trợ cá nhân cầm