Tag Archives: thiết bị an toàn

Sợ bị trộm xe máy, bây giờ đã không còn là nỗi lo

Sợ bị trộm xe máy, bây giờ đã không còn là nỗi lo

Giờ hãy cùng quay ngược lại xem bạn đã bảo vệ chiếc xe máy của mình như thế nào? Bạn khóa xe, khóa cổ, khóa luôn thắng đĩa? Bạn dùng ổ khóa và dây xích, xích xe với vật cố