Tag Archives: quản lý và chống trộm

Ứng dụng thiết bị GPS vào quản lý và chống trộm xe du lịch

Ứng dụng thiết bị GPS vào quản lý và chống trộm xe du lịch

Thiết bị định vị cho xe du lịch rất nhỏ gọn dễ dàng giấu kín trên xe. Trong thiết bị có gắn 1 SIM điện thoại di động dùng để truyền dữ liệu vị trí, tốc độ… về để chủ