Tag Archives: nguyên nhân suy giảm

Tín hiệu GPS bị suy giảm do đâu?

Tín hiệu GPS bị suy giảm do đâu?

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng việc giữ chậm của tầng đối lưu và tầng ion ảnh hưởng rất lớn đến tín hiệu GPS. Nguyên nhân là do tín hiệu vệ tinh thường bị chậm khi xuyên qua

Nguyên nhân làm giảm tín hiệu GPS

Nguyên nhân làm giảm tín hiệu GPS

Theo các nhà nghiên cứu, có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến độ chính xác, độ nhanh nhạy trong tốc độ truyền tải GPS. Theo đó, một số nguyên nhân chính có thể làm giảm tín hiệu GPS là tín