Tag Archives: kiểm tra vi phạm

Xử lý nhiều vụ vi phạm tốc độ nhờ các thiết bị giám sát hành trình

Xử lý nhiều vụ vi phạm tốc độ nhờ các thiết bị giám sát hành trình

Đối với các trường hợp vi phạm thời gian lái xe liên tục, vi phạm không truyền dữ liệu, đề nghị các Sở GTVT kiểm tra, đối chiếu với kết quả tổng hợp trên phần mềm của đơn vị cung