Tag Archives: hải quân mỹ

Hải quân Mỹ dạy lính định vị bằng… chòm sao vì sợ hệ thống lỗi

Hải quân Mỹ dạy lính định vị bằng... chòm sao vì sợ hệ thống lỗi

Công nghệ GPS tuy tiện dụng cho mục đích thương mại nhưng nó lại dễ bị tổn thương trong chiến tranh trước vũ khí công nghệ cao của đối phương. Về nguyên tắc, các vệ tinh GPS của Mỹ có