Tag Archives: động vật quý hiếm

Sử dụng công nghệ GPS giám sát động vật quý hiếm tại nam phi

Sử dụng công nghệ GPS giám sát động vật quý hiếm tại nam phi

Được biết, năm 2010, với công nghệ GPS, Quỹ Động vật hoang dã Nam Phi (AWF) đã theo dõi di chuyển của đàn voi lớn nhất châu Phi gồm khoảng 23.000 con. Nhiều loại động vật quý hiếm khác cũng