Tag Archives: định vị trong ngành hàng hải

Ứng dụng thiết bị định vị cho ngành hàng hải

Ứng dụng thiết bị định vị cho ngành hàng hải

Thực tế, nhiều tàu thuyền ra khơi đánh bắt hiện nay gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết bão lũ, mất phương hướng, không kiểm soát được hành trình đi nhằm quản lý tốt được xăng dầu và