Tag Archives: định vị ô tô TMS-1200

Thiết bị định vị ô tô TMS-1200

Thiết bị định vị ô tô TMS-1200

Những tính năng Thiết bị định vị ô tô TMS-1200: – Theo dõi lộ trình xe hiện tại và lịch sử lộ trình xe – Báo cáo tổng hợp tình trạng hoạt động theo quy chuẩn của bộ Giao Thông