Tag Archives: định vị ô tô GT-1020

Thiết bị định vị xe ô tô con GT-1020

Thiết bị định vị xe ô tô con GT-1020

Thiết bị định vị xe ô tô con GT-1020 là sản phẩm với những thay đổi vượt trội hơn cả về tính năng cũng như kiểu dáng sản phẩm, tiêu biểu như: Độ nhạy chíp GPS cao hơn, Độ ổn