Tag Archives: định vị GT-2102

Thiết bị giám sát hành trình ô tô GT-2102

Thiết bị giám sát hành trình ô tô GT-2102

Tính năng của Thiết bị giám sát hành trình ô tô GT-2102: – Chức năng ghi nhận tự động khi thay đổi lái xe: ghi lại chính xác thời gian, tọa độ đăng nhập, đăng xuất của lái xe qua