Tag Archives: điện thoại

Cài đặt phần mềm giám sát GPS cho điện thoại và xe

Cài đặt phần mềm giám sát GPS cho điện thoại và xe

Công nghệ này được sử dung rộng rãi trong hoạt động giám sát xe và phòng chống bọn trộm cặp hoặc tội phạm. Bất cứ nơi nào của phương tiện sẽ được thông báo tới bạn 24 giờ trên 7