Làm sao xác định độ chính xác của GPS?

Làm sao xác định độ chính xác của GPS?

Đến thời điểm hiện tại, các máy thu GPS là cực kì chính xác, nhờ vào thiết kế nhiều kênh hoạt động song song của chúng. Các máy thu 12 kênh song song nhanh chóng khóa vào các quả vệ tinh khi mới bật lên và chúng duy trì kết nối bền vững,bao phủ rộng ( thậm chí trong tán lá rậm rạp hoặc thành phố với các toà nhà cao tầng).

Các máy thu GPS có độ chính xác trung bình trong vòng 15 mét mặc dù có thể bị ảnh hưởng bởi trạng thái của khí quyển và các nguồn gây sai số khác.

Với độ chính xác cao, bao phủ rộng nên GPS được ứng dụng vào quản lý và điều hành xe.

– Giám sát lộ trình đường đi của phương tiện theo thời gian thực: vận tốc, hướng di chuyển và trạng thái tắt/mở máy, quá tốc độ của xe….

– Xác định vị trí xe chính xác ở từng góc đường (vị trí xe được thể hiện nháp nháy trên bản đồ), xác định vận tốc và thời gian xe dừng hay đang chạy, biết được lộ trình hiện tại xe đang đi (real time)

– Lưu trữ lộ trình từng xe và hiển thị lại lộ trình của từng xe trên cùng một màn hình

– Xem lại lộ trình xe theo thời gian và vận tốc tùy chọn

– Quản lý theo dõi một hay nhiều xe tại mỗi thời điểm

– Báo cáo cước phí và tổng số km của từng xe (ngày/tháng)

– Cảnh báo khi xe vượt quá tốc độ, vượt ra khỏi vùng giới hạn

– Chức năng chống trộm